Beophone
     
l Naslovna l O preduzeću l Proizvodi l Usluge l Podrška l Novosti l Reference l Mapa sajta l Akcija l Kontakt l
     

     
| Stoni telefoni | Bežični telefoni | Telefaks aparati | Filmovi i toneri | Telefonske centrale | Hybrid IP PBX centrale | Sistemski telefoni |
     

  Telefonske centrale koje mi prodajemo imaju Tehničku dozvolu-Sertifikat od Republičke agencije za telekomunikacije RATEL.  
 

Tehnička dozvola - Sertifikat se odnosi na usklađenost tehničkih karakteristika telekomunikacionog sredstva sa propisanim standardima i normativima.

 
  CE   Original sistemski telefon Panasonic KX-T7730CE  
 

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

TELEFONSKE CENTRALE I SISTEMSKI TELEFONI UVEZENI IZ EVROPSKE UNIJE IMAJU OZNAKU CE/PRIMER: KX-T7730CE/ I SMATRAJU SE ZA ORIGINALNE Panasonic PROIZVODE !!!

Pouzdanost originalnih Panasonic proizvoda

Svaki proizvod mora proći kroz obuhvatnu seriju testova pre napuštanja fabrike. Panasonic poslovni telefonski sistemi proizvode se po najvišim standardima u fabrici koja je dobila ISO 9001 certifikat za dizajn, razvoj i proizvodnju telekomunikacione opreme. To je vaša garancija da svaki Panasonic originalni PBX sistem nudi izvanredan kvalitet i pouzdanost.

Serijski broj ovog uređaja možete da pronđjete na etiketi koja se nalazi na bočnoj strani uredjaja. Zabeležite broj modela i serijski broj uređaja i sačuvajte radi identifikacije u slučaju krađe.

 
 
     
Original centrala Panasonic KX-TES824CE
 
 

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

TELEFONSKE CENTRALE I SISTEMSKI TELEFONI UVEZENI IZ EVROPSKE UNIJE IMAJU OZNAKU CE/PRIMER: KX-TES824CE/ I SMATRAJU SE ZA ORIGINALNE Panasonic PROIZVODE !!!

Prilikom kupovine Panasonic centrala i sistemskih telefona obavezno obratite pažnju na oznaku CE. Ako proizvod nema ovu oznaku i nema ovakav garantni list, to znači da nije original Panasonic proizvod !!!

 

 
 
     
Original centrala Panasonic KX-TEM824CE
 
 

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

TELEFONSKE CENTRALE I SISTEMSKI TELEFONI UVEZENI IZ EVROPSKE UNIJE IMAJU OZNAKU CE/PRIMER: KX-TEM824CE/ I SMATRAJU SE ZA ORIGINALNE Panasonic PROIZVODE !!!

Prilikom kupovine Panasonic centrala i sistemskih telefona obavezno obratite pažnju na oznaku CE. Ako proizvod nema ovu oznaku i nema ovakav garantni list, to znači da nije original Panasonic proizvod !!!

 

 
 
     
Original sistemski telefon Panasonic KX-T7630CE
 
 

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

TELEFONSKE CENTRALE I SISTEMSKI TELEFONI UVEZENI IZ EVROPSKE UNIJE IMAJU OZNAKU CE/PRIMER: KX-T7630CE/ I SMATRAJU SE ZA ORIGINALNE Panasonic PROIZVODE !!!

Prilikom kupovine Panasonic centrala i sistemskih telefona obavezno obratite pažnju na oznaku CE. Ako proizvod nema ovu oznaku i nema ovakav garantni list, to znači da nije original Panasonic proizvod !!!

 

 
 
     
Original centrala Panasonic KX-TDA30CE
 
 

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

TELEFONSKE CENTRALE I SISTEMSKI TELEFONI UVEZENI IZ EVROPSKE UNIJE IMAJU OZNAKU CE/PRIMER: KX-TDA30CE/ I SMATRAJU SE ZA ORIGINALNE Panasonic PROIZVODE !!!

Prilikom kupovine Panasonic centrala i sistemskih telefona obavezno obratite pažnju na oznaku CE. Ako proizvod nema ovu oznaku i nema ovakav garantni list, to znači da nije original Panasonic proizvod !!!

 

 
 
         

Beophone d.o.o. Beograd Srbija, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: pbx@vektor.net

Nova verzija centrale KX-TDA15CE   Novi proizvod-telefaks, štampač, kopir i skener   Novi proizvod-dvolinijski telefon
 
 
Panasonic KX-TDA15CE ISDN    

Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic Original telefonske centrale Panasonic