Beophone
     
l Naslovna l O preduzeću l Proizvodi l Usluge l Podrška l Novosti l Reference l Mapa sajta l Akcija l Kontakt l
     

           

Politika privatnosti

Beophone d.o.o. se obavezuje da će u potpunosti poštovati privatnost posetilaca ove internet przentacije, shodno zakonima i pravilima ponašanja. Beophone d.o.o. ne vrši automatsko prikupljanje bilo kakvih korisničkih podataka, kao što su ime i prezime, brojevi telefona, e-mail adrese ili drugi podaci. Jedini način saznavanja korisničkih podataka je popunjavanjem formulara ponuđenog na ovoj internet prezentaciji, ali te podatke korisnici šalju dobrovoljno.

Sve informacije prikupljene na ovaj način Beophone d.o.o. će čuvati u strogoj privatnosti i neće ih davati na uvid trećim licima, a služiće za isključivu komunikaciju između osoblja Beophone d.o.o. i potencijalnih klijenata.

U okviru statistike posećenosti i drugih softverskih rešenja, Beophone d.o.o. može prikupljati podatke poput IP adrese posetioca ili njegove lokacije, u svrhu sprečavanja eventualne zloupotrebe podataka koji se nalaze na ovoj internet prezentaciji, a koji su podložni regulativi definisanoj u uslovima korišćenja.

Identitet korisnika Beophone d.o.o. neće pokušavati otkriti, sve dok se ne utvrdi da je korisnik pokušao izvršiti radnje koje su suprotne uslovima i preporukama za korišćenje Internet servisa, kao što je neovlašćena izmena sadržaja na ovoj internet prezentaciji ili njihovo nelegalno korišćenje.

Ukoliko Beophone d.o.o. ustanovi da je neko lice pokušalo vršiti ovakve radnje, pristupiće istražnom postupku na otkrivanju identiteta počinioca navedenih radnji i merama predviđenim zakonom. Svi podaci do kojih Beophone d.o.o. dođe posredstvom ove stranice biće strogo čuvana poslovna tajna i služiće isključivo zaposlenima u Beophone d.o.o. radi planiranja i organizovanja radnji u njihovoj nadležnosti.


Beophone d.o.o. Beograd Srbija, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, www.beophone.co.rs,

 
Stoni telefoni Panasonic
 
Bežični telefoni Panasonic
 
Telefaks aparati Panasonic
 
 
 
 
 
 
Filmovi i toneri za Panasonic uređaje
 
Telefonske centrale 3/8, 6/16, 8/24
 
Hybrid IP PBX centrale Panasonic
 
 
 
 
 
 
Sistemski telefoni Panasonic
 
Konzole Panasonic
 
Naglavne slušalice Panasonic
 
 
 
 
 
 
Panasonic
 
Telekomunikacije
 
Srbija
 

TELEFONI, TELEFAKS APARATI, TELEFONSKE CENTRALE, MONTAŽA I PROGRAMIRANJE...

     
| Stoni telefoni | Bežični telefoni | Telefaks aparati | Filmovi i toneri | Telefonske centrale | Panasonic centrale | Sistemski telefoni |