Beophone
           

 
POVRATAK NA STRANU HYBRID IP PBX CENTRALE
T/F: 011 2120598
 
 

ISDN ( Integrated Services Digital Network ) predstavlja digitalnu mrežu integrisanih usluga, što znači da je veza uspostavljena između dva ISDN korisnika u potpunosti digitalna i da ISDN korisnik sa iste pristupne tačke može realizovati širok spektar govornih i negovornih usluga.

Prema broju kanala za podatke razlikuju se dve koncepcije ISDN-a:

 • BRI (Basic Rate Interface) - standardna usluga koja se koristi u sklopu manjih firmi - bazni ISDN (2 kanala), bazni pristup, ISDN
 • PRI (Primary Rate Interface) - usluga veće propusne moći za veće ustanove i firme - primarni ISDN (30 kanala), primarni pristup, ISDN

Ukoliko želite da ubrzate i optimizujete Vašu telefonsku komunikaciju, rešenje koje Vam nudimo jeste ISDN priključak. ISDN priključak se jednostavno i brzo uklapa u Vaše poslovanje čineći poslovnu komunikaciju kvalitetnijom i efikasnijom. U skladu sa veličinom Vaše firme (mala, srednja ili velika), moguće je odabrati bazni ili primarni ISDN pristup, prilagođen Vašim poslovnim potrebama. Bazni ISDN pristup svojim mogućnostima više odgovara manjim i srednjim firmama, dok se primarni ISDN pristup preporučuje velikim kompanijama.
Uz sve to, moguća je upotreba mnoštva dodatnih usluga čije aktiviranje u slučaju klasičnog priključka nije moguće

Cena impulsa je potpuno ista kao kod klasičnog (analognog) telefonskog priključka.

Bazni ISDN (BRI priključak) može da se poveže digitalno na centrale:

 • KX-TDA15CE (postoje kartice za 2 bazna ISDN priključka i 1 bazni ISDN priključak)
 • KX-TDA30CE (postoje kartice za 2 bazna ISDN priključka)
 • KX-TDA100CE (postoje kartice za 4 bazna i 8 baznih ISDN priključaka)
 • KX-TDA200CE (postoje kartice za 4 bazna i 8 baznih ISDN priključaka)

Bazni ISDN (BRI priključak) može da se poveže analogno preko portova a1 i b1 na sve centrale koje imaju klasične telefonske priključke.

Primarni ISDN (PRI 30 priključak) može da se poveže na centrale:

 • KX-TDA100CE (postoji kartica za primarni pristup KX-TDA0290 PRI 30, 30 kanala do 100 pretplatničkih DDI brojeva)
 • KX-TDA200CE (postoji kartica za primarni pristup KX-TDA0290 PRI 30, 30 kanala do 100 pretplatničkih DDI brojeva)
 • KX-TDA600CE (postoji kartica za primarni pristup KX-TDA0290 PRI 30, 30 kanala do 100 pretplatničkih DDI brojeva)

Imamo na lageru kartice za bazni ISDN priključak i kartice za primarni ISDN priključak na centralama:

 • KX-TDA15CE
 • KX-TDA30CE
 • KX-TDA100CE
 • KX-TDA200CE
 • KX-TDA600CE

Ove kartice motiramo i programiramo u svim gradovima Srbije.

 
 
POVRATAK NA STRANU HYBRID IP PBX CENTRALE
ISDN SRBIJA
 
 

 
 
Naručite predračun (profakturu)
BAZNI ISDN BRI i PRIMARNI ISDN PRI 30
 

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: Kontakt

BAZNI ISDN PRIMARNI ISDN BRI PRI BAZNI ISDN PRIMARNI ISDN BRI PRI BAZNI ISDN PRIMARNI ISDN BRI PRI BAZNI ISDN PRIMARNI ISDN BRI PRI BAZNI ISDN PRIMARNI