Panasonic Certified Dealer Beophone d.o.o. Beograd Srbija
Ovlasceni diler Ovlasceni prodavac Panasonic Ovlasceni distributer Panasonic Beograd Srbija Ovlasceni diler Ovlasceni prodavac Panasonic Ovlasceni distributer Panasonic
Beophone d.o.o. Beograd je privatno preduzeće iz Beograda koje ima višegodišnju tradiciju u distribuciji, instaliranju, programiranju i održavanju iz oblasti telekomunikacija sa posebnim akcentom na Panasonic Telekomunikacije . Cilj preduzeća je da svojom strucnošću da značajan doprinos razvoju srpskog telekomunikacionog tržišta, te u tom procesu bude pouzdan partner svim korisnicima. Datum osnivanja: 11.01.2005. godine. Beophone d.o.o. Beograd je ovlašćen za prodaju Panasonic proizvoda , montažu i programiranje Panasonic telefonskih sistema u Srbiji.
Beophone d.o.o. Beograd T/F: 011 2120598 E-mail: Kontakt
Kontakt
 
     
B E O P H O N E   D O O   B E O G R A D
     
 
Panasonic uvoznik, Panasonic uvoznik Srbija, Panasonic uvoznik Beograd, Panasonic uvoznik Crna Gora, Panasonic uvoznik Podgorica, Panasonic uvoznik Vojvodina, Panasonic uvoznik Kosovo, Panasonic uvoznik Republika Srpska, Panasonic uvoznik, Telefonske centrale, Panasonic uvoznik, Panasonic uvoznik, Panasonic uvoznik.