Beophone
           

     
| Stoni telefoni | Bežični telefoni | Telefaks aparati | Filmovi i toneri | Telefonske centrale | Hybrid IP PBX centrale | Sistemski telefoni |
     

 
Kratko uputstvo za nabavku Panasonic telefonskih centrala !!!
 
 
Panasonic centrale KX-TEA308CE, KX-TES824CE, KX-TEM824CE
 
   
Prodaja Panasonic centrala
 
Montaža i programiranje centrala
 
   
Garantni rok za Panasonic centrale kupljene nakon 19.04.2010. je: 3 godine.
 
 
Centrale KX-TES824CE I KX-TEM824CE imaju integrisan DISA sistem-produženo biranje-automatski prijem poziva na lokal.
 
 
TELEFONSKA CENTRALA TELEFONSKA CENTRALA TELEFONSKA CENTRALA TELEFONSKA CENTRALA TELEFONSKA CENTRALA TELEFONSKA CENTRALA
 
 
Telefonska centrala KX-TES824CE (3/8)
 
Telefonska centrala KX-TEM824CE (6/16)
 
Telefonska centrala KX-TDA100CE
 
 
 
 
 
 
Sistemski telefon KX-T7730CE
 
SISTEMSKI TELEFONI ZA KX-TDA...
 
KONZOLE ZA KX-TDA...
 
 
 
 
 
 
Sistemski telefon Panaosnic KX-T7730CE se koristi za telefonske centrale Panasonic KX-TES824, KX-TEM824, KX-TA308, KX-TA616, KX-T30810, KX-T61610, KX-T206.
 
Digitalni sistemski telefoni se koriste samo za telefonske centrale Panasonic KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDE100, KX-TDA200, KX-TDE200, KX-TDA600, KX-TDE600.
 
Digitalne konzole se koriste samo za telefonske centrale Panasonic KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDE100, KX-TDA200, KX-TDE200, KX-TDA600, KX-TDE600.
 
 
Važno obaveštenje !!!
 
Naručite predračun (profakturu)
 
Original Panasonic proizvodi !!!
 
 
GSM Gatewaw - GSM Gejtvej smanjuje troškove telefoniranja
 
Montaža i programiranje centrala
 

 
Centrale većeg kapaciteta od ova tri modela možete pogledati na strani: Hybrid IP PBX centrale
 
 
Panasonic KX-TDA15CE Digitalna telefonska ISDN centrala, 2BRI ulaza, 12 lokala (4 anal. + 8 dig.), max 4 BRI + 2 analog. ulaza, do 20 lokala
 
 
Panasonic KX-TDA30CE Digitalna telefonska centrala, napajanje, 4+4 digitalna i 4 analogna lokala, max 12/28 ulaza/lokala, max 36 portova
 
 
Panasonic KX-TDA100CE Digitalna telefonska centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 64 lokala/16 ulaza ili 16 lokala/64 ulaza
 
 
Panasonic KX-TDA200CE Digitana telefonska centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 128 lokala/32 ulaza ili 32 lokala/128 ulaza
 
 
Panasonic KX-TDA600CE Digitalna telefonska centrala, osnovno kućište bez napajanja, max 1288 priključaka, max 640 ulaza ili 960 lokala
 
  Panasonic KX-NCP500 VoIP digitalna telefonska centrala sa CTI serverom, proširiva do 60 ulaza / 64 lokala, IP centrala, IP centrale  
  Panasonic KX-NCP1000 VoIP digitalna telefonska centrala sa CTI serverom, proširiva do 60 ulaza / 108 lokala, IP centrala, IP centrale  


 
Možda ste zainteresovani za ove proizvode? Telefaks aparati sa termo rolnom, običan A4 papir, laserski i multifunkcionalni uređaji...
 

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: pbx@vektor.net

Telefonske centrale KX-TDA15 CE Telefonske centrale KX-TDA30 CE Telefonske centrale KX-TDA100 CE Telefonske centrale KX-TDA200 CE Telefonske centrale KX-TDA600 CE

Centrala Panasonic KX-TEA308 KX-TES824 KX-TEM824 KX-TDA15 KX-TDA30 KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600 KX-TDE100 KX-TD200 KX-T7730 KX-T7735 KX-T7740 KX-T7665 KX-T7630 KX-T7633 KX-T7636 KX-T7640 KX-T7433 Sistemski telefoni Hibridni telefoni Panasonic Sistemski telefon Panasonic
Telefonska centrala Beograd Srbija Telefonska centrala Beograd Srbija Telefonska centrala Beograd Srbija Telefonska centrala Beograd Srbija
Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija Panasonic centrala Beograd Srbija