Beophone
           

 
POVRATAK NA STRANU HYBRID IP PBX CENTRALE
Naručite predračun (profakturu)
 
  Panasonic KX-TDE600, katalog na engleskom jeziku, preuzmite.  
 

Telefonska centrala Panasonic KX-TDE600

Panasonic KX-TDE serija telefonskih centrala je napredna komunikaciona platforma za IP mrežna okruženja. Podržavajući SIP veze za radne stanice i mreže, sistem podržava paletu naprednih IP telefona, kao i standardne analogne i digitalne lokale, analogne, digitalne, ISDN i VoIP ulaze. Spojene sa sredinom koja zahteva CTi telefonska rešenja, imate sistem spreman da ponese vaše potrebe za komunikacijama kroz 21. vek, brzinom koja vam najbolje odgovara. Direktna i jednostavna nadogradnja su ključ za prelazak korisnika na kombinovana komunikaciona rešenja.

Svi Panasonic proizvodi koje prodajemo su uvezeni iz EU i u skladu su sa osnovnim zahtevima i važnim odredbama Evropske Unije. Ako želite originalne deklaracije o uskladenosti (Declaration of Conformity) Panasonic proizvoda koje se odnose na R&TTE, molimo Vas da kontaktirate web adresu: http://doc.panasonic-tc.de

PanasonicKX-TDA600NE

Kapacitet telefonske centrale KX-TDE600 NE
KX-TDE600NE
 • Ulazi svih vrsta, do 640
 • Lokali svih vrsta, do 1120
 • Standradni telefonski (anaolgni priključci), do 640
 • ISDN BRI ulazi, do 320 (640 kanala)
 • ISDN PRI ulazi, do 20 (600 kanala)
 • E1 ulazi, do 20 (600 kanala)
 • VoIP (H.323 / SIP) ulazi, do 640 / Do 64
 • E&M veze preko zakupljenih vodova , do 320 kanala
 • Analogni lokali, do 960
 • Sistemski (analogni ili digitalni) lokali, do 640 digitalnih
 • VoIP lokali (H.323 / SIP), do 672 / do 128
 • Prenosni DECT lokali, do 512
 • Ćelijske stanice za prenosne lokale, do 64 (KX-TDA0158CE) ? do 128 (KX-TDA0141/0142CE) ? do 16 (KX-NCP0158)
Proširenja i dodatne funkcije
KX-TDE600NE
 • Dodatno kućište za proširenja, KX-TDA620NE ? KX-TDA6110XJ (za spajanje drugog kućišta) ? KX-TDA6111XJ (za spajanje trećeg i četvrtog kućišta)
 • Adapter za spajanje na baterije za neprekidan rad, KX-A228XJ (za napojne jedinice KX-TDA0108XJ i KX-TDA0104XJ), KX-A229XJ (za nap. jedinicu KX-TDA0103XJ)
 • Adapter za montažu u 19" ormar, KX-A242X
 • Napojna jedinica , KX-TDA0104XJ (M-tip) • KX-TDA0103XJ (L-tip)
 • Ćelijske stanice, KX-TDA0141CE (2 kanala) • KX-TDA0142CE (4 kanala) ? KX-TDA0158CE (8 kanala) ? KX-NCP0158 (8-kanalna IP stanica)
 • Modul za 4-kanalne ćelijske stanice, KX-TDA0143XJ (do 4 stanice) • KX-TDA0144XJ (do 8 stanica)
 • Modul za spajanje portafona i daljinsko otvaranje vrata, KX-TDA0161XJ (4 priklju?ka) + KX-TDA0190XJ
 • Proširenje analognih lokala, KX-TDA0173XJ (8 analognih) • KX-TDA0177XJ (16 analognih sa internom Caller ID uslugom) • KX-TDA6174XJ (16 analognih lokala) • KX-TDA6178XJ (24 analogna lokala sa internom Caller ID uslugom)
 • Proširenje digitalnih (sistemskih) lokala, KX-TDA0171XJ (8 digitalnih) • KX-TDA0172JX (16 digitalnih)
 • Proširenje analognih ulaza, KX-TDA6181X (16 ulaza)
 • E&M ulazno proširenje, KX-TDA0184XJ (8 kanala)
 • E1 ulazno proširenje, KX-TDA0188XJ (30 kanala)
 • Detekcija Caller ID i 16kHz signala na ulaznim linijama, KX-TDA0189XJ (Caller ID i 16kHz za 8 analognih ulaza) • KX-TDA0193XJ (Caller ID za 8 analognih ulaza)
 • Pozdravna poruka za dolazne pozive, KX-TDA0191XJ (do 4 poziva istovremeno) + KX-TDA0190XJ
 • Daljinska kontrola i programiranje, KX-TDA0196XJ (kroz analogni ulaz) • KX-TDA0284XJ / KX-TDA0288XJ / KX-TDA0290CJ (kroz ISDN ulaze)
 • Proširenje ISDN ulaza, KX-TDA0284XJ (4 BRI - 8 kanala) • KX-TDA0288XJ (8 BRI - 16 kanala) • KX-TDA0290CJ (1 PRI - 30 kanala)
 • LAN priključak za programiranje i CTI, Ugrađeno (100 Mbit)
 • Proširenje VoIP ulaza, KX-TDA0484XJ (4 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDA0490XJ (16 VoIP H.323 ulaza) • KX-TDE0110XJ (16 kanalna VoIP DSP kartica sa licencama za 4 H.323 / SIP ulaza i 8 H.323 lokala) • KX-TDE0111XJ (64 kan. VoIP DSP kartica sa licencama za 16 H.323 / SIP ulaza i 32 H.323 lokala)
 • Proširenje VoIP lokala, KX-TDA0470XJ (16 VoIP H.323 lokala)
 • Proširenje VoIP kapaciteta licencama, KX-NCS4104XJ (licenca za 4 H.323 ili SIP ulaza) ? KX-NCS4508XJ (licenca za 8 H.323 VoIP lokala) ? KX-NCS4716XJ (licenca za 16 SIP VoIP lokala)
Navedene tehničke specifikacije dobijene su od proizvodača. Obavezno programiranje i instaliranje od strane ovlašćenih i stručnih osoba – licenciranih instalatera Panasonic opreme. Panasonic KX-TDE600NE, KX-TDE600, KX-TDE600BX, KX-TDE600 Panasonic
 
 
 
  Panasonic Hybrid IP-PBX sistem - uputstvo za upotrebu - KX-TDA30 KX-TDA100 KX-TDA200 KX-TDA600 - PDF 1,19 MB - preuzmite - srpski  
 
UPUTSTVO ZA UPOTREBU-ENGLESKI-PDF 3.375 KB
KATALOG-SRPSKI JEZIK (2.715 KB PDF)
 
 

Upotstvo za upotrebu Panasonic KX-TDE600, nemački jezik, preuzmite.

 
  KX-TDE600
IP Communication Platform

Supporting a wide range of digital, analog and VoIP phones, the KX-TDE system can be configured individually, based on a customer's requirements. It combines traditional TDM and current VoIP technology targeting medium-sized businesses and existing KX-TDA users can migrate to a KX-TDE system by simply exchanging their main processor card for a new IPMPR. And, a KX-TDE system protects a customer's investment and offers the choice of upgrading to IP technology at any time.

Feature highlights
 • IP based telecommunication platform supporting SIP IP trunking/IP extensions
 • VoIP gateways (H.323) for multi-site networking
 • Desktop, network and application integration
 • Enhanced call centre features
 • Easy migration (Upgrade from KX-TDA to KX-TDE)
 • Built-in telephony applications
 • Cordless telephony (DECT) and cellular integration
 • Computer telephony integration (CTI)

KX-TDE600
IP Communication Platform

 
 
Opcione kartice za proširenje
 
  KX-TDE0105 Memory Expansion Card (IPCMEC)  
  KX-TDE0110 16-Chanel VoIP DSP Card (DSP16)  
  KX-TDE0111 64-Chanel VoIP DSP Card (DSP64)  
  KX-TDA0103 L-Type Power Supply Unit (PSU-L)  
  KX-TDA0104 L-Type Power Supply Unit (PSU-M)  
  KX-TDA0143 4 Cell Station Interface Card (CFSI4)  
  KX-TDA0144 8 Cell Station Interface Card (CFSI8)  
  KX-TDA0161 4-Port Doorphone Card (DPH4)  
  KX-TDA0162 2-Port Doorphone Card (DPH2)  
  KX-TDA0164 4-Port Extenal Input/Output Card (EIO4)  
  KX-TDA0168 Extension Caller ID Card (EXT-CID)  
  KX-TDA0170 8-Port Digtal Hybrid Extension Card (DLC8)  
  KX-TDA0171 8-Port Digital Extension Card (DLC8)  
  KX-TDA0172 16-Port Digital Extension Card (DLC16)  
  KX-TDA0173 8-Port Single Line Telephone Extension Card (SLC8)  
  KX-TDA0177 16-Port Single Line Telephone Extension Card with Caller ID (CSLC16)  
  KX-DA0182 8-Port DID Card (DID8)  
  KX-TDA0184 8-Port E & M Trunk Card (E&M8)  
  KX-TDA0187 T-1 Trunk Card (T1)  
  KX-TDA0188 E-1 Trnk Card (E1)  
  KX-TDA0189 8-Port Caller ID /Pay Tone Card (CID/Pay8)  
  KX-TDA0190 Optional 3-Slot Base Card (OPB3)  
  KX-TDA0191 4-Chanenel Message Card (MSG4)  
  KX-TDA0192 2-Chanenel Simplifed Voice Message Card (ESVM2)  
  KX-TDA0193 8-Port Caller ID (CID8)  
  KX-TDA0194 4-Chanenel Simplifed Voice Message Card (ESVM4)  
  KX-TDA0196 Remote Card (RMT)  
  KX-TDA0284 4-Port BRI Card (BRI4)  
  KX-TDA0288 8-Port BRI Card (BRI8)  
  KX-TDA0290CE PRI Card (PRI30)  
  KX-TDA0290CJ PRI Card (PRI30)  
  KX-TDA0290 PRI Card (PRI23)  
  KX-TDA0470 16-Channel VoIP Extension card (IP-EXT16)  
  KX-TDA0484 4Channel VoIP Gateway Card (IP-GW14)  
  KX-TDA0490 16Channel VoIP Gateway Card (IP-GW16)  
  KX-TDA6110 Bus Master Expansion Card (BUS-M)  
  KX-TDA6111Bus Master Expansion Card (BUS-ME)  
  KX-TDA6166 16-Channel Echo Canceller Card (EECHO16)  
  KX-TDA6174 16-Port Single Line Telephone Extension Card (ESLC16)  
  KX-TDA6175 16-Port Single Line Telephone Extension with Message Lamp Card (EMSLC16)  
  KX-TDA6178 24 Port Single Telephone Extension Card with Caller ID (ECSLC24)  
  KX-TDA6179 24 Port Single Telephone Extension Card with Message Lamp and Caller ID (EMSLC24)  
  KX-TDA6181 16-Port Analogue Trunk Card (ELCOT16)  
  KX-TDA6382 16-Port Analogue trunk Card with CLI )ELCOT16)  
  KX-TDA6201 Mounting kit  
  KX-TDE620 Expansion Shelf  
 
Novi modeli digitalnih sistemskih telefona Panasonic (Sistemski telefoni Panasonic)
 
  KX-DT521 Panasonic -sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, bela i crna boja  
  KX-DT543 Panasonic -sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja  
  KX-DT546 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, bela i crna boja  
 
Stari modeli digitalnih sistemskih telefona Panasonic (Sistemski telefoni Panasonic)
 
  KX-DT321 Panasonic -sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, bela i crna boja  
  KX-DT333 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja  
  KX-DT343 Panasonic -sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, bela i crna boja  
  KX-DT346 Panasonic -sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, bela i crna boja  
  KX-DT390 Panasonic -digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama  
 
Spisak telefona koji mogu da se povežu na digitalne lokale (možete ih videti)
 
  KX-T7665CE TDA/TDE sistemski telefon, 8 progr. tastera, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port  
  KX-T7665CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 8 progr. tasterai, SP-PHONE, 1-linijski LCD, digitalni XDP port, crna boja  
  KX-T7630CE TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD  
  KX-T7630CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, crna boja  
  KX-T7633CE TDA/TDE sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD  
  KX-T7633CE-B TDA/TDE sist. tel., osvetljen displej, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 3-linijski LCD, crna boja  
  KX-T7636CE TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD  
  KX-T7636CE-B TDA/TDE sistemski telefon, 24 prog. tastera, Navigator taster, SP-PHONE, 6-linijski "full dot" LCD, crna boja  
  KX-T7640X Digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama  
  KX-T7640X-B Digitalna DSS konzola, 60 DSS programibilnih tastera sa lampicama, crna boja  
  Telefonske centrale montiramo i programiramo u svim gradovima Srbije !!!
GSM Gateway smanjuje troškove telefoniranja
 
 
KX-TDE600 Panasonic
 
 
 
 
KX-TDE600 Panasonic
 

Beophone d.o.o. Beograd, T/F: 011 2120598, M: 063 228992, E-mail: pbx@vektor.net

 
Panasonic KX-TDE600 Office Communications Systems KX-TDE Series Advanced Business Communications Networking Solution
 
 
KX-TDE60o Panasonic, KX-TDE600 Srbija, KX-TDE600 Beograd, KX-TDE600 Podgorica, KX-TDE600 Crna Gora, KX-TDE600, KX-TDE600 Zagreb, KX-TDE600 Hrvatska, KX-TDE600 Banja lUka, KX-TDE600 Republika Srpska, KX-TDE600 Skopje, KX-TDE600 Severna Makedonija, KX-TDE600 Kosovo, KX-TDE600 Priština, KX-TDE600 Podgorica, KX-TDE600 Crna Gora, KX-TDE600 Beograd, KX-TDE600 Srbija, KX-TDE600 Panasonic KX-TDE600NE, KX-TDE600 Price, KX-TDE600 Cena, Cijena, KX-TDE600 Kartica, KX-TDE600 Kartice, KX-TDE600 Proširenje, KX-TDE600 Beograd, KX-TDE600 Budva, KX-TDE600 Nikšić, KX-TDE600 BAr, KX-TDE600 Kotor, KX-TDE600 Budva, KX-TDE600 Hotl, KX-TDE600 Hoteli, KX-TDE600 Herceg Novi, KX-TDE600 Kotor, KX-TDE600 Tivat, KX-TDE600 Ulcinj, KX-TDE600 Pljevla, KX-TDE600 Bijelo Polje, KX-TDE600 Podgorica, KX-TDE600 Crna Gora.
 
 
KX-TDE60o Panasonic, KX-TDE600 Srbija, KX-TDE600 Beograd, KX-TDE600 Podgorica, KX-TDE600 Crna Gora, KX-TDE600, KX-TDE600 Zagreb, KX-TDE600 Hrvatska, KX-TDE600 Banja lUka, KX-TDE600 Republika Srpska, KX-TDE600 Skopje, KX-TDE600 Severna Makedonija, KX-TDE600 Kosovo, KX-TDE600 Priština, KX-TDE600 Podgorica, KX-TDE600 Crna Gora, KX-TDE600 Beograd, KX-TDE600 Srbija, KX-TDE600 Panasonic KX-TDE600NE, KX-TDE600 Price, KX-TDE600 Cena, Cijena, KX-TDE600 Kartica, KX-TDE600 Kartice, KX-TDE600 Proširenje, KX-TDE600 Beograd, KX-TDE600 Budva, KX-TDE600 Nikšić, KX-TDE600 BAr, KX-TDE600 Kotor, KX-TDE600 Budva, KX-TDE600 Hotl, KX-TDE600 Hoteli, KX-TDE600 Herceg Novi, KX-TDE600 Kotor, KX-TDE600 Tivat, KX-TDE600 Ulcinj, KX-TDE600 Pljevla, KX-TDE600 Bijelo Polje, KX-TDE600 Podgorica, KX-TDE600 Crna Gora.